Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Русе, 7000, ул. „Пирот“ № 18, бл. „Ракета“, вх. 1, ет. 4 тел./факс: 082 870 933  GSM: 0888 758 574

e-mail: p.petkov@abv.bg

Ob6to_logo„ВЕКС“ ЕООД е регистрирано през юли 2003 г. в Окръжен съд – Русе. В предмета му на дейност се включва доставка, монтаж и абонаментен сервиз на пожароизвестителна техника и изграждане на електрически инсталации. Управител на дружеството е Пламен Атанасов Петков.

Print Friendly, PDF & Email