Териториален обхват: Видин

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Белоградчик, 3900, ул. „Алея Пенчо Славейков“ № 1, ет. 2; тел.: 0936/3937; 0936/4170

Ob6to_logo„ВЕГАС“ ЕООД е регистрирано през 1999 г. от Окръжен съд – Монтана. Притежава Лиценз № 1424/30.07.2009 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Видин. В предмета на дейност на дружеството влиза охрана на имущество на физически и/или юридически лица. Собственик и управител на фирмата е Веселин Цветанов Василев.

Print Friendly, PDF & Email