Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Русе, ул. Лисец 1 бл. „Беласица“, вх. Е, ет. 4 тел./факс: 082/856 261 GSM: 0888 521 539

Ob6to_logo„ВЕГА-С“ ООД е регистрирано през август 2007 г. от Окръжен съд – Русе. Предмет на дейност на фирмата е доставка, монтаж и поддържане на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи, както и системи за видеоконтрол, производство, монтаж, ремонт и сервизно обслужване на електронни системи и системи за сигурност. Управител на дружеството е Веселин Славов Гайтанджиев.

Print Friendly, PDF & Email