Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1805 кв. Яна, ул. ”Стара планина” № 28 тел.: 02/847 0347  и 02/417 56 06  GSM: 0899 144 696  е-mail: stoichkova@vdk1.com

http://www.vdk1.com/

VDK-1ВДК-1″ ЕООД е регистрирано през 1999 г. в София. Притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 1322/08.10.2008 г. за територията на цялата страна. „ВДК-1“ ЕООД притежава Решение № 12-ДО-781-00 от 08.01.2007г. на Директора на РИОСВ София по чл.37 от ЗУО, с което се утвърждава правото му да извършва дейност по временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци до обекти. През 2008 г. в дружеството е внедрена интегрирана система за управление на качеството и околната среда, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Сред основните дейности на фирмата са рециклиране на металургична шлака; търговия с отпадъци от черни и цветни метали; транспортна дейност – специализиран транспорт с товарни автомобили – бордови и самосвали. Управител на фирмата е Веселин Кирилов Стоичков.

Print Friendly, PDF & Email