Териториален обхват: Плевен

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Плевен, ул. „Кубрат“ № 7, тел. (064) 802 072  GSM: 0888 318 798   e-mail: kik_fsk@mail.bg

Ob6to_logo„Ванина“ ЕООД е регистрирано през октомври 2004 г. от Окръжен съд – Плевен. Притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 481/24.01.2005 г. за територията на област Плевен. Фирмата извършва охранителни услуги. Собственик и управител на дружеството е Борка Тепавова Бончева.

Print Friendly, PDF & Email