Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1505 бул. Мадрид 8 тел. 969 25 00; факс: 969 25 31  е-mail: : vl.nikolov@ff-bg.net

van_holding„Ван Холдинг“ ЕООД е регистрирано през 1993 г. в София. Притежава Лиценз № 21/15.04.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата има известност повече в търговията, поради факта, че притежава веригата за хранителни стоки „Фантастико“. Само в София веригата има 27 обекта. Във фирмата работят над 500 души. Съуправители на дружеството са Валери Георгиев Николов и Владимир Валериев Николов.

Print Friendly, PDF & Email