Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, Бизнес център „Сердика“, Бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ 2Е  тел.: 02/489 3192  GSM: 0889451452; 0888814923;

е-mail: office@valtek-bg.com

http://www.valtek-bg.com/bg/

valtek-2Фирма “ВАЛТЕК” е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на слаботокови системи. Фирмата предлага техника и системи на водещи производители в тези сфери. Осигурява поддръжка и сервизно обслужване на всеки осъществен от нея проект. Благодарение на висококачествените услуги и добрите препоръки от настоящите ни клиенти, разширяваме дейността си много бързо. Във фирмата работят млади и перспективни специалисти с отлична професионална квалификация, готови да разрешат различни проблеми и да реализират идеите на нашите клиенти. Нашата цел е да предложим на своите клиенти винаги качествен продукт и най-добрите услуги съобразени с европейските стандарти, задоволяващи напълно техните нужди за момента и за в бъдеще. Ние се стремим да отговорим на Вашите желания и да разрешим проблемите които срещате. Фирма “ВАЛТЕК” е ориентирана към комплексно покриване на нуждите на клиента, използвайки специализирана електронна апаратура и най-нови технологии. Собственик и управител на фирмата е Валентин Господинов Генев.

Print Friendly, PDF & Email