Териториален обхват: Кюстендил

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: Кюстендил,  жк.Запад бл. 45, вх. Б, eт. 4, aп. 9 GSM: 0898 436 445 e-mail: k_strukanski@abv.bg

Ob6to_logo„Валкост инженеринг“ ООД е основано през декември 1999 г. и вписано в регистъра на Окръжен съд – Кюстендил. В предмета на дейност на фирмата влиза: проектантска и консултантска дейност в областта на пожарната и аварийна безопасност, противопожарна автоматика, техника и безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, огнезащита на сдтроителните елементи, производство и търговия със специални облекла и средства за защита. Съуправители и съсобственици на дружеството са Валери Георгиев Златанов  и Костадин Кирилов Струкански.

 

Print Friendly, PDF & Email