Териториален обхват: Габрово

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, противопожарно обезопасяване

Адрес: Габрово, 3300, ул. „Христо Смирненски“ № 30, вх. Б, ет. 3, ап. 9  тел. (066) 86-98-46; GSM: 0898784090

Ob6to_logo„Валентин Ангелов Консулт – 2008“ ЕООД е основано през януари 2008 г. и регистрирано от Окръжен съд – Габрово. Не притежава лиценз за частна охранителна дейност. В предмета на дейност на дружеството влиза сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и противопожарно обезопасяване. Собственик и управител на дружеството е Валентин Георгиев Ангелов.

Print Friendly, PDF & Email