Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, бул. „Ботевградско шосе“, производствена база „Валда“, тел. 929 5201; 929 5397; факс: 920 4254 GSM: 0896 647 915

е-mail: office@valda.bg

http://www.valda.bg

valda„Валда 90“ ЕООД е основано през декември 1999 г. и регистрирано по ф.дело 14937 от 1999 г. на Софийския градски съд. Фирмата е известна най-вече с производството и монтажа на прозорци и врати от PVC и алуминий. “Валда” разполага с две производствени бази в София и Велико Търново. Общата площ на базите е над 20 000 кв.м. Служителите във фирмата са 250 човека. Управител на компанията е Валентин Александров Николчев.

Print Friendly, PDF & Email