Териториален обхват: Перник, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: гр. Трън, Пернишка област, п. код 2460  ул. 9-ти септември № 43

Ob6to_logo„Вайпър секюрити“ ЕООД е основана през септември 2007 г. и регистрирана от Окръжен съд – Перник. Притежава Лиценз № 1465/16.12.2009 г. за извършване на частна охранителна дейност. Фирмата предлага охранителна дейност, вкл. лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически и/или юридически лица и банки, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, самоохрана, охрана със сигнално-охранителна техника, проектиране, изпълнение, доставка и експлоатация на системи за сигурност и охрана, консултантска, търговска, маркетингова дейност в областта на сигнално-охранителна дейност, подготовка, обучение, квалификация и преквалификация на кадри за охранителна дейност, детективски услуги, издирване местонахождението на физически и юридически лица длъжници, икономически, технически, технологически проучвания и консултации, пазарни проучвания /маркетинг/, информационни услуги, монтаж на електронни изделия, проучване, изграждане и експлоатация на телекомуникационни системи. Управител на дружеството е Крум Боянов Миланов.

Print Friendly, PDF & Email