Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1421 район Лозенец, ж.к. „Витоша“, ВЕЦ Симеоново, бл. 5, ет. 2, ап. 5

Ob6to_logo„Вайком“ АД е регистрирана през октомври 2005 г. от Софийския градски съд. Притежава национален лиценз за извършване на охранителна дейност – охрана на имущество на физически или юридически лица № 856/19.07.2006 г. Фирмата е по-тясно специализирана в строителна дейност – общо строителство на сгради и строителни съоръжения. Управител на дружеството е Ивета Симеонова Манолова.

Print Friendly, PDF & Email