Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, бул.”Джеймс Баучер” № 25 тел.: 02/968 19 36 факс: 02/968 19 37

е-mail: office@unisecbg.com

Unisek-1“Унисек системи за сигурност” ООД е създадена през 1996 г. Има придобито разрешение за осъществяване на поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове на територията на Република България по чл.8, т.2 на Наредба №1з-2815 от 7.11.2011г. Фирмата е една от водещите в проектирането, изграждането и доставката на: сигнално-охранителни системи; пожароизвестителни и пожарогасителни системи; видеонаблюдателни системи; видеодомофонни системи; аудиодомофонни системи; контрол на достъп и работно време; комуникационни системи; телефонна техника; хотелски системи; озвучителни и оповестителни системи; телевизионни системи; метал детектори; заключващи системи; сейфове. Съсобственици и съуправители на фирмата са Пламен Василев Василев и Сашо Петков Петков.

Print Friendly, PDF & Email