Териториален обхват: Варна, Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, противопожарно обезопасяване

Адрес: Варна, район Одесос, п.код 9000, ул. „Цар Симеон Първи“ № 27

тел.: 052/634 629, 052/635 599 факс: 052/634 617  e-mail: ciconia@ciconia.net

http://www.ciconia.net

Cikonia„Цикония“ ООД е регистрирано през 1992 г. от Окръжен съд – Варна. Фирмата се утвърди като една от водещите у нас в областта на проектирането, производството и техническото сервизно обслужване на пожарогасители, пожарогасително и пожароизвестително оборудване и системи за морски и индустриални цели, доставка на технически газове и противопожарна техника. За тази дейност „Цикония“ ООД притежава сертификат за качество ISO 9001:2000. През годините на съществуването си, фирмата успя да се наложи на пазара и да запази една неподозирана от мнозина своя „ниша“, да я обогати и усъвършенства, за да бъде полезна както на многобройните си клиенти, така и за развитието на цялостната бизнес среда в България. Съсъбственици и съуправители на дружеството са Анатолий Георгиев Василев и Владимир Боянов Върбанов.

Print Friendly, PDF & Email