Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, противопожарно обезопасяване

Адрес: София, район Оборище, п.код 1202, ул. „Цар Симеон“ № 76 GSM: 0888 631 200

Ob6to_logo„Цемил“ ЕООД е регистрирано през юли 2007 г. от СГС. Предметът на дейност на фирмата включва: осигуряване на противопожарна и аварийна безопасност на сгради и помещения, технологични съоръжения и инсталации, проектиране, разработване, доставка и внедряване на автоматизирани системи за охрана, пожароизвестяване и пожарогасене в обектите, обучение на кадри, провеждане на курсове и школи, извършване на охранителна дейност, след получаване на съответното разрешително или лиценз, външнотърговска дейност, представителство. Системи за видео наблюдение, сигнално-охранителни системи за контрол на достъп и други системи на сигурност. Физическа и техническа охрана, сервизна дейност на всички системи. Собственик и управител на дружеството е Георги Александров Милушев.

Print Friendly, PDF & Email