Териториален обхват: София – Град, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, „Търговски център Павлово“ № 5, тел.: 02/ 850 10 40; факс: 02/ 955 41 51;
мобилен 088 822 12 60 e-mail: trio_star@netbg.com

http://triostars.com/

triostars.jpg“Трио Старс” ЕАД е създадена през 1999 г. Притежава национален лиценз за осъществяване на всички видове частна охранителна дейност на територията на Република България по условията на чл. 5 от Закона за частната охранителна дейност, както и всички останали нормативни документи и разрешения. „Трио Старс“ ЕАД поддържа денонощен оперативен център, който има пряка връзка с оперативната дежурна на СДП. Разполага със собствена ефирна честота за радио-връзка с подвижни станции. Дружеството има набран опит в участие в процедури по Закона за обществените поръчки и е печелило конкурси за извършване на охранителна дейност. От своето създаване досега дружеството се специализира единствено в осъществяване на охранителна и инкасова дейност на физически и юридически лица на територията на Република България. Страна е по договори с около 50 партньори и охранява над 100 обекта на територията на цялата страна. То е предпочитан партньор, предвид специализацията му в дейности като охрана на обекти с особено национално значение, представляващи І-ва категория СФЗ (системи за физическа защита), определени с Наредба № 7 от 08.06.1998 г. на МРРБ, и охрана на политици и бизнесмени. Дейността си дружеството осъществява с 15 души административно-управленски персонал, с отлични познания и опит в своите специалности, в обучението и ръководството на кадри, гарантиращи висока степен на изпълнение и решаване на съответните проблеми и задачи, с добре обучен персонал за изграждане и инсталиране на най-новите стандарти на сигналноохранителни системи, компютърни системи за наблюдение и контрол на достъпа, и видеодомофонни системи, както и с около 300 обучени охранители. Повечето от служителите на фирмата са дългогодишни служители на МВР, НСО и МО. Управител на фирмата е Генади Трайков.

Print Friendly, PDF & Email