Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1220, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“, бл. 101, вх. Б, ет. 2, ап. 28

GSM: 0898 766 923 и 0888 949 017

Trezor-3M„Трезор – 3М“ ООД е регистрирана през 1998 г. в София. Притежава Лиценз № 620/15.06.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва охрана на имущество на физически и/или юридически лица. Съсобственици на дружеството са Маргаритка Димитрова Цветкова и Цветан Иванов Цветков, който е и управител.

Print Friendly, PDF & Email