Териториален обхват: Пловдив, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, ул.Брегалница 2. GSM: 0876 100 100

Trafik SOT„Трафик СОТ“ ЕООД е основана през декември 2009 г. Притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 1573/19.01.2011 г. Фирмата извършва охранителна дейност: лична охрана на физически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на мероприятия, охрана на имущество на физически и юридически лица, посредническа дейност на мобилни оператори, консултантски услуги. Собственик и управител на фирмата е Александър Любомиров Апостолов.

Print Friendly, PDF & Email