Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Варна, ул. Марин Дринов № 55, тел. 052 – 60 26 97 и 02 97 34 194 (за София); GSM: +359 886 499869

http://tim.bg

TimТИМ ЕАД е регистрирано през 1993 г. с основен предмет в областта на охранителната дейност. Притежава Лиценз № 2422/22.01.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. ТИМ ЕАД е охранителна компания с над 1200 служители в осем регионални центъра във Варна, Бургас, София, Добрич, Плевен, Шумен, Несебър и Шабла. Услугите, които предлага ТИМ ЕАД, са за голям спектър от клиенти в различни потребителски групи. Те варират от пристанища и офис сгради до малки магазини и домове. Продуктът, който ТИМ ЕАД предоставя на своите клиенти, се изразява в една или в комбинация от следните услуги: сигнално-охранителна дейност (СОД), физическа охрана, проектиране, доставка и монтаж на алармени системи за сигурност, пожароизвестяване и пожарогасене, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение на всякакъв вид обекти, физическата VIP охрана в България и чужбина и охрана на различни обществени мероприятия. Капиталът на дружеството е собственост на Инвест Кепитъл Мениджмънт. Управител на фирмата е Марин Великов Митев.

Print Friendly, PDF & Email