Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Ямбол, ул. Търговска, бл. 56  тел.: 046662386 факс: 046662386 e-mail: tetbrule@abv.bg

ТеtbruleОхранителна фирма „Тетбрюле“ е основана през 1995 г. Предлага следните услуги: охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, лична (персонална) охрана на физически лица, охрана със сигнално – охранителна техника,  детективски услуги. „Тетбрюле“ ООД охранява в момента над 400 обекта със СОТ в Ямболска, Сливенска и Бургаска област. Управител на фирмата е Валентин Димитров Коев.

Print Friendly, PDF & Email