Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Ямбол, 8600 ул. „Хан Тервел“ № 93  тел.: 046/662 386 факс: 046/662 386

GSM: 0895 615 198   e-mail: tetbrule@abv.bg

Tetbrule„Тетбрюле 2“ ООД е регистрирано през май 2011 г. в Ямбол. Притежава Лиценз № 1633/22.08.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предлага следните услуги: охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, лична (персонална) охрана на физически лица, охрана със сигнално – охранителна техника,  детективски услуги. Съвместно с „Тетбрюле“ ООД охранява в момента над 400 обекта със СОТ в Ямболска, Сливенска и Бургаска област. Собственици на дружеството са Албена Валентинова Коева и Аделина Валентинова Коева, които са и съуправители, заедно с Андрей Димитров Коев.

Print Friendly, PDF & Email