Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Aдрес: Велико Търново, 5000 Промишлена зона „Дълга лъка“ тел.: 062/600 796; 062/3 74 68

факс: 062/62 35 27 е-mail: contacts@ivailo.com

http://www.ivailo.com/

Terem„Терем – Ивайло“ ЕООД е регистрирано през 2004 г. от Окръжен съд Велико Търново. Притежава Лиценз № 1770/08.03.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва базов и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военнотехническо имущество. Извършва техническа помощ и обучение. Произвежда прахови, водни и водопенни пожарогасители, както и специална продукция. Фирмата е собственост на „Терем“ ЕАД. Управител на дружеството е Светозар Маринов Стоянов.

Print Friendly, PDF & Email