Териториален обхват: Пловдив, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 9, тел.:  032/658480  ; факс: 032/658481 GSM: 0889 717 230

http://terazini.com/

Terazini„Теразини“ ЕООД е регистрирана през април 1999 г. от Окръжен съд – Пловдив. Притежава Лиценз № 947/20.11.2006 г. за извършване на ЧОД на територията на област Пловдив. Фирмата има предмет на дейност: охрана на имуществото на физически или юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; лична (персонална) охрана на физически лица; охрана на мероприятия; охрана на ценни пратки и товари; охрана с помощта на технически системи за сигурност – СОТ и ВЗМ; проектиране модули за фирмена сигурност; детективски услуги. Управител на фирмата е Стефан Колев Цапрев.
Print Friendly, PDF & Email