Териториален обхват: Шумен, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: Шумен, ул. „Университетска“ № 13 тел. 054-830 775 GSM: 0888 100 011 e-mail: office@telepol.com

www.telepol.com

telepol-1Национална агенция за сигурност Телепол е създадена през 1993 г. Фирмата е в авангарда на технологичното развитие в сферата на охраната и сигурността в България. Чрез съчетаване на иновативно мислене и високи технологии, екипът върви по пътя към усъвършенстване за максимална удовлетвореност на клиентите.

Фирмата е лицензирана за охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари.

Едноличен собственик на фирмата е Валентин Василев Върбанов, а управител – Стоян Христов Ганев.

Национална агенция за сигурност Телепол е учредител на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД).

Print Friendly, PDF & Email