НЯМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА

 

Териториален обхват: Стара Загора, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

 

Print Friendly, PDF & Email