Териториален обхват: Република България

Адрес: Стара Загора, бул. „Славянски“ № 57 ет.4

 

Tehnopol security

Tехнопол ЕООД е компания, специализиранa в разработване и внедряване на  комуникационни системи за дистанционен контрол и управление на процеси и апарати.

Предлага на пазара устройства за комуникация, получаване, обработка и архивиране на информация, както и за дистанционно управление и контрол.

Управител на дружеството е инж.Огнян Тодоров.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email