Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: с. Марково, Тракия № 5

ТехнOb6to_logoо-Системс ООД се занимава с поддръжка и обсужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи. Управители и собственици са Боян Георгиев и Добрин Апостолов. Фирмата разполага с разрешително за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност № 243/16.07.2012 г. до 16.07.2017 г., за цялата страна.

Print Friendly, PDF & Email