Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Пазарджик, 4400 ул. „Златица“ № 14

тел.: 034/481 212  GSM: 0894 788 082 e-mail: office@technosecurity.bg

Technosecurity„Техно секюрити“ ЕООД е регистрирана през юли 2009 г. в Пазарджик. Фирмата извършва изграждане на електроинсталации на сгради, поддържане и сервиз на слаботокова апаратура и електроуреди, доставка и монтаж на охладителни системи; покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, сладова, лизингова дейност на търговско представителство и др. Собственик и управител на дружеството е Иванка Андонова Петкова.

Print Friendly, PDF & Email