Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Пазарджик,  ул.“Константин Величков“ №93  тел: 034/446 578  факс: 034/446 577

GSM: 0887 999 515   е-mail: tebix@tebix.bg

http://www.tebix.bg

tebix„ТЕБИКС“ ЕООД има дългогодишен опит в изграждането на системи за сигурност и работи с професионален персонал, преминал обучение. Фирмата е реализирала много обекти – хотели, банки, обществени и промишлени сгради, здравни и медицински заведения и др. С приложението на най-новите технически средства в областта на сигурността, благодарение на постоянно развиващия се и висококвалифициран персонал, на младежкия хъс за развитие и новаторството на целия екип, „ТЕБИКС“ се превърна в знак на сигурност и спокойствие. Управител на дружеството е инж. Георги Стоянов.

Print Friendly, PDF & Email