Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: гр. Панагюрище, 4500 ул. Нитор Ружеков“ № 58

тел.: 02/946 1619 GSM: 0896 948 733 и 0889 648 432

Tangra_gard„Тангра гард“ ЕООД е регистрирана през април 2008 г. в Панагюрище. Притежава Лиценз № 1549/21.09.2010 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик и управител на дружеството е Събко Стойнов Мулешков.

Print Friendly, PDF & Email