Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Илинден, п.код 1345, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 52, ет. 1, ап. 1

тел.: 02/946 1613  GSM: 0899 900 134

Ob6to_logo„Тангра 11“ ЕООД е регистрирано през юни 2011 г. в София. Притежава Лиценз № 1617/13.06.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ, детективска дейност и др. Собственик и управител на дружеството е Павел Симеонов Стамболийски.

Print Friendly, PDF & Email