Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Aдрес: София, площад „Позитано“ № 3, тел. 02/9876943 и 02/935 79 35 – централа; факс: 02/981 61 51 e-mail: suab@uab.org

http://www.uab.org

SBA„СУАБ – СБА“ ЕООД е регистрирано през март 1993 г. от Софийския градски съд. Притежава Лиценз № 2131/26.06.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Кюстендил. Дейността на дружеството, освен сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, е специализирани авторемонтни, автосервизни, транспортни, спедиционни (безколетни пратки) услуги; обучение на водачи на моторни превозни средства и мотоциклети; вътрешна и външна търговия; търговско представителство, агентство и посредничество. Има изградена клонова мрежа в още 38 града, извън София. „СУАБ – СБА“ ЕООД е собственост на Съюза на българските автомобилисти (СБА). Управител на фирмата е Вениамин Кръстев Божинов.

Print Friendly, PDF & Email