Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, гр. София 1618 бул. „Братя Бъкстон“ 24 тел.: (02) 855 40 30 (02) 855 60 26; 855 71 75

тел./факс: 02/855 51 48 дежурен център: 81 888   e-mail: strongs@mail.bg

http://www.strong-s.bg/

Strong SФирма „СТРОНГ-ЕС“ ООД е регистрирана през 2002 г. и е с национален Лиценз № 621 за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирма „СТРОНГ – ЕС“ ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 и притежава индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна мрежа (PMR) №120-02421. „СТРОНГ-ЕС“ ООД предлага следните услуги: физическа охрана на обекти, сигнално охранителна техника и дейност (СОТ и СОД), видеонаблюдение, пожароизвестяване; централизирано видеонаблюдение. Дежур център осигурява 24-часов контрол и обслужване на клиентите. Управител на дружеството е Владимир Цолов.

 

Print Friendly, PDF & Email