Адрес: София

Териториален обхват: София – Град, Ловеч, Стара Загора, Добрич, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Print Friendly, PDF & Email