Териториален обхват: София – Град, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, ж.к. „Красно село“, ул. „Ястребец“ № 25 тел.: (02) 958 6124 GSM: 0882 48 36 59; 0878 58 39 48 e-mail: office@ohrana.bg

http://www.ohrana.bg/

Stoev security„Стоев Секюрити“ ЕООД е лицензирана частна охранителна фирма, специализирана да предлага висококачествени услуги в сферата на сигурността – сигурност. Фирмата се състои от млади и добре обучени кадри, които могат да осигурят класно обслужване. Всички служители са преминали през физически и психически тестове и специално фирмено обучение, за да достигнат нивото на професионализъм, на което фирмата държи. Квалификацията на персонала, който осъществява охранителната дейност, е съобразена с изискванията за упражняване на охранителна дейност, посочени в Закона за частната охранителна дейност. Собственик и управител на фирмата е Александър Димитров Андонов.

Print Friendly, PDF & Email