Териториален обхват: Велико Търново

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 4  тел./факс: 0618/60 300

е-mail: steger@mbox.digsys.bg

Steger „Стегер“ ООД е регистрирано през 1992 г. от Окръжен съд – Велико Търново. Притежава Лиценз № 182/21.06.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Велико Търново. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Управител на дружеството е Стефан Иванов Алексиев, който е и съсобственик заедно със Стефан Йорданов Стефанов и Георги Иванов Николов.

Print Friendly, PDF & Email