Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1680 район „Красно село“, ж.к. „Белите брези“, бл. 18, ет. 5, ап. 21

GSM: 0888 59 11 61

Ob6to_logo„Специална агенция за сигурност“ ООД е регистрирана през септември 2003 г. в София. Притежава Лиценз № 1134/02.04.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата извършва  търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги и др. Съсобственици и съуправители на дружеството са Лозан Иванов Василев и Ивайло Лозанов Василев, който е и управител.

Print Friendly, PDF & Email