Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Териториален обхват: Република България

Адрес: България, област София (столица), община Столична, град София , район „Слатина“, улица „Постоянство“ №67А
Пощенски код: 1111
Служебен телефон: 02/91 74 234

Ob6to_logo„Спектър 01“ е еднолично дружество с ограничена отговорнст с лиценз за частна охранителна дейност №376, издаден на 04.10.2004. Основен предмет на неговата дейност е охраната на физически лица и тяхното имущество, охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, и други. Едноличен собственик на капитала и управител на фирмата е Петър Василев.

Print Friendly, PDF & Email