Териториален обхват: Русе

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Русе, ул. „Ниш“ № 2 GSM: 0895 430 400

SOT-Ruse„СОТ-Русе“ ООД е регистрирана през март 1997 от Окръжен съд – Русе. Притежава Лиценз № 980/11.12.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Русе. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари. Фирмата изгражда обекти със СОТ и централизирани системи за наблюдение и контрол. Собственик и управител на дружеството е Валери Георгиев Радев.

Print Friendly, PDF & Email