Териториален обхват: Бургас

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Бургас, 8000, бул. „Янко Комитов“ № 20, Бизнесцентър – север , ет. 3;  тел.: 056/813-000; факс: 056/837-882
мобилен: 0888-296-048  e-mail: office@sotplus.com

http://sotplus.com

SOT PlusФирмата е основана през 2000 г., като осъществява основоно доставка и монтаж на системи в охранителната индустрия, а от 22.02.2005 г. компанията започва успешно предлагане на всички охранителни услуги и инженерингова дейност за българския пазар. Дейността на СОТ плюс включва следната гама от услуги: физическа орана на стационарни обекти; охрана с технически средства – реагиране с автопатрули по сигнал от СОТ; силно развита инженерингова дейност в областта на сигурността – проектиране и изграждане на слаботокови инсталации за видеонаблюдение, охрана с технически средства, пожароизвестяване, контрол на достъп, озвучаване и множество нестандартни решения; търговска дейност: доставака на оборудване за техническа охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъп. Управител на фирмата е Петко Господинов Колев.

Print Friendly, PDF & Email