Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, район „Източен“, п.код 4006, ж.к. „Изгрев“, ул. „Златорог“ № 10, ет. 2, ап. 14

Ob6to_logo„Соник Секюрите“ ЕООД е регистрирано през декември 2012 г. от Окръжен съд – Пловдив. Притежава Лиценз № 3432/28.01.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив. Предмет на дейност на фирмата са охранителна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и външнотърговска и други дейности. Собственик и управител на дружеството е Соня Стайкова Узунова.

Print Friendly, PDF & Email