Териториален обхват: Велико Търново

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Велико Търново, бул.“България“ № 33, вх.В тел.: 062/33024 и 062/35094

е-mail: sotvt@abv.bg

sod-vtФирма „СОД-Велико Търново“ ООД е регистрирана през февруари 2000 г., а разрешение за извършване на частна охранителна дейност получава на 28.05.2001 г., съгласно наредба № I-79 на МВР от 2001 г. Фирмата извършва: сигнално-охранителна дейност; всички видове охранителни услуги; изграждане и сервиз на сигнално-охранителни, комуникационни, пожаро-известителни и системи за контрол на достъпа; видеонаблюдение; технически консултации; обучение за професионална квалификация; от 13.06.2002 г. съглагсно договор с фирма „Джи Пи Ес Контрол“ АД извършва монтаж на оборудване и електронно следене на движими и недвижими обекти на територията на България. Съдружници в „СОД-Велико Търново“ ООД са: Стефан Ганков – изпълнителен директор на „СОД -Варна“ АД , „Комтех-Системи за сигурност и телекомуникации“ ООД – Плевен, която е съдружник и във фирма „СОД-Плевен“ ООД. Управителят на „СОД-Плевен“ ООД доц. д-р Валери Ангелов преподава „Фирмена сигурност и охранителна дейност“ в организираните от фирма „СОД-Велико Търново“ ООД и ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ курсове за преквалификация на освободени военнослужещи. Управител на дружеството е Марин Стефанов.

Print Friendly, PDF & Email