Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, ул. Константин Иречек №8, вх.Б тел.: 02/851 7442 факс: 02/851 7326

GSM: 0888 66 33 63 и 0888 72 82 32  e-mail: sodsecurity@abv.bg

www.sodsecurity.com

SOD_Security-2Сод Секюрити ООД притежава лиценз за извършване на охранителна дейност № 646/03.08.2005 г., съгласно закона за частната охранителна дейност. Лицензът е за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна. Дългосрочната цел на собствениците на Сод Секюрити ООД е развитие, разрастване и увеличаване диапазона на предлаганите услуги и тяхното качество.
Сод Секюрити ООД разчита на: Разумни цени и коректност; Качество на използваната техника; Професионално изпълнение на инсталационните работи; Денонощен сервиз. Сод Секюрити ООД е в сътрудничество с 3S СОТ, DSC и СОТ 161, като използва техните сили за реагиране. За включване на обекти в централизираната система за охрана със СОТ, СОД Секюрити ООД доставя, изгражда и поддържа сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи на световно известни фирми, като: Bentel, Paradox, Topica, DSC, Teletek. Управител на дружеството е Теодор Талев.

Print Friendly, PDF & Email