Териториален обхват: Плевен

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Плевен, ул. „Средец“ № 6, ет.2, ап.4 тел. (064) 803569, факс: (064) 800431

plevenФирма „СОД-ПЛЕВЕН“ ООД е специализирана в извършване на частна охранителна дейност, в съответствие с Наредба № I – 79/2000г. на Министъра на вътрешните работи, Разрешение № 087/18.11.2003 г. на РДВР гр. Плевен и Индивидуална лицензия за честотен ресурс №120-01208/31.05.2001 г. издадена от КРС гр. София. „СОД-ПЛЕВЕН“ ООД е единствен представител за Централна северна България на „GPS KОНТРОЛ“ АД гр. София за охрана на автомобили в реално време. Освен основната си дейност (охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения, стопански обекти, ценни пратки и товари, и охрана с помощта на сигнално-известителна техника) „СОД-ПЛЕВЕН“ ООД предлага на своите клиенти и други технически решения като: проектиране, изграждане и сервиз на сигнално и пожароизвестителни системи; системи за видеoнаблюдение; системи за контрол на достъпа и на работното време; бариери и механизми за автоматизиране на портали, паркинг-системи с еднократни билети; маркиране на стоки срещу кражби; брави – механични и електромагнитни, както и метал-детектори; доставка, поддръжка и ремонт на комуникационна техника – радиостанции, телефонни централи, апарати и др. Управител на фирмата е доц. инж. Валери Ангелов.

Print Friendly, PDF & Email