Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, кв. „Редута“, ул. „Кутловица“ № 53 ет.1 ап.2 тел.: 02/943 43 73; 02/946 00 29; 02/943 34 84;

GSM: 0887 27 58 45; 0887 214 147 e-mail: office@sodingenering.com

http://sodingenering.com/

Sod-ingenering-2„СОД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е основана през 2002 г. Регистрирана в СГС по ф. д. №2120 от 2002 г. Притежава лиценз за извършване на частна охранителна десйност № 529/28.02.2005 г., издадено от ДНСП. Основната дейност на фирмата е ориантирана в областа на сигурноста на физически и юридически лица и тяхното имущество чрез най-съвременни технологии за сигурност. Изгражда системи, ограничаващи достъпа до сгради и за системи за осъществяването на контрола на работното време, пожароизвестителни системи за автоматизираното откриване на пожара в неговата начална фаза. Извършва централизирано видеонаблюдение на отдалечени обекти, посредством предварително монтирани системи. „СОД Инженеринг” ЕООД разполага със съвременно изграден оперативен дежурен център.

Print Friendly, PDF & Email