Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, ул. „Кутловица“ №53, ет. 1, ап. 3; тел: 0888723820; e-mail: d.m.consult@abv.bg

 

Ob6to_logo„СОД Инженеринг 2000“ е дружество с ограничена отговорност с лиценз за частна охранителна дейност №259 от 30.07.2004. Основната му икономическа дейност от НКИД е частната охрана. Предмети на неговата дейност са още покупката на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, и други. Управител на компанията е Иван Тодоров Вучков.

Print Friendly, PDF & Email