Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Русе, ул. Баба Тонка № 10 тел.: 082/828478 GSM: 0898 337 272 и 0885 505 300

е-mail: office@erika-bg.com

http://erika-bg.com/bg

Erika„СОД Ерика“ ООД е регистрирана през 2003 г. от Окръжен съд – Русе. Притежава Лиценз № 1690/14.12.2011 г. за извъриване на ЧОД на територията на цялата страна. Осъществява централизирана охрана с технически средства чрез мониторинг-центрове и автопатрулна дейност, физическа охрана, съпровождане на ценни пратки и товари, доставка, изграждане и поддържане на системи за сигурност, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъпа, видеонаблюдение и др. В „ЕРИКА” ООД работят над 150 служители ,като охранителният състав надххвърля 130 служители,а инженерно-техническият персонал е повече от 10 служителя. 80% от кадрите са на възраст до 40 години.

Print Friendly, PDF & Email