Териториален обхват: Варна

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: Варна, бул. Сливница 189, ет. 5, офис 51 тел.: 054/64 70 64GSM: 0878 647 064

e-mail: office@sod.bg

http://www.sod.bg

SOD64„СОД-64“ ЕООД е основана през 2012 г. Притежава Лиценз № 2295/26.09.2012 г. за извършване на ЧОД на територията на област Варна. Дейността на фирмата е тясно насочена в областта на охранителните услуги и по-конкретно в охраната с технически средства за охрана и контрол. „СОД-64“ предлага най-съвременни методи за охрана посредством 24-часово видеонаблюдение и радио-, IP- и GSM мониторинг. Фирмата разполага с 4 автомобила с отличителните знаци на фирмата, които поддържат 24 часово покритие на територията на гр. Варна и околностите, модерен мониторинг център с видео наблюдение. Служителите на фирмата са със средно или висше образование, неосъждани и необвързани с криминални структури и прояви, с отлична професионална квалификация на възраст от 21 до 35 години.

Print Friendly, PDF & Email