Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1528, район „Искър“, 1528, бул. „Искърско шосе“ № 7 тел.: 02/974 1771  факс: 02/9741881

GSM: 0888 255 150 e-mail: office@squad4.bg

http://www.squad4.bg/

Skuad 4„Скуад 4“ ЕООД е регистрирана през август 2002 г. в София. Притежава Лиценз № 688/12.10.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата извършва организиране на семинари, конференции и други мероприятия, отдаване на автомобили под наем, търговско посредничество, представителство и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и чужбина, охранителна дейност на физически лица и обекти, ресторантъорство, хотелиерство, туризъм, международна транспортна дейност, спедиция и др. Собственик и управител на дружеството е Мариана Цанова Александрова.

Print Friendly, PDF & Email