Териториален обхват: Враца

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Враца, ул. „Осогово“ № 26

тел.: 092/665 475, 092/663 202 и 092/666 166  факс: 092/665 475, е-mail: OFYS@ABV.BG

Sity„Сити“ ЕООД е регистрирано през март 2005 г. във Враца. Притежава Лиценз № 542/23.05.2003 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Враца. Осъществява проектиране, монтаж, поддръжка и реагиране на охраняеми със СОТ обекти. Изгражда и монтира пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Собственик и управител на дружекгвото е Николай Горанов Коцев.

Print Friendly, PDF & Email